Bill Gaston, Bogowie pokazują klaty i Zuzanna Ginczanka, Poezje zebrane.