Mistrzowski portret ludzkich uczuć, odmalowany za pomocą precyzyjnego i ostrego języka.