POLSKI DIZAJN ŁĄCZY – cyfrowa przestrzeń integracji

Polski dizajn zapisał swoją kartę w historii, ale projektanci przede wszystkim mierzą się z wyzwaniami zmieniającego się świata. Dizajn jest istotnym czynnikiem dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki. A z perspektywy odbiorców, funkcjonujących w epoce nadmiaru, kluczowa staje się umiejętność rozpoznania dobrego i odpowiedzialnie zaprojektowanego produktu. „Polski Dizajn Łączy” to nowa platforma – przypomina historię polskiego wzornictwa, prezentuje aktualne wydarzenia i współczesnych twórców, ale chce też skłaniać do użycia wyobraźni, mówiąc o śmiałych pomysłach dla przyszłości.

„Polski Dizajn Łączy/Polish Design Connects – cyfrowa przestrzeń integracji” będzie gromadzić wiedzę o polskim projektowaniu. Znajdą się tam zarówno informacje historyczne, jak i te najnowsze o twórcach, produktach, markach, przedsiębiorstwach, badaczach, instytucjach, kolekcjach i kolekcjonerach, pasjonatach, centrach dizajnu, organizacjach oraz festiwalach. ‘’Chcemy, żeby była to przestrzeń, która informuje, a także służy integracji i animowaniu środowisk zainteresowanych dizajnem poprzez przeniesienie metod pracy projektantów do cyfrowej przestrzeni’’ – wyjaśnia projektant Mikołaj Wierszyłłowski, prezes SPFP.

To właśnie Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych – obecnie Stowarzyszenie Projektowe SPFP – stoi za tym przedsięwzięciem. Obchodząca w tym roku 60-lecie działalności organizacja, zrzeszająca projektantów, akademików, innowatorów i badaczy, chce być gwarantem wiarygodności i jakości prezentowanych treści. Nowa platforma powstaje ze świadomością faktu, że polski dizajn jest zjawiskiem lokalnym, stosunkowo rzadko komentowanym w liczących się, globalnych platformach branżowych, czy serwisach informacyjnych. Rozproszenie przekazów w wirtualnym obiegu, ale też mnogość drobnych działań w realnej przestrzeni nie są katalizatorami zmian.

‘’Skupienie informacji w jednym miejscu w połączeniu z integracją profesjonalnych środowisk zajmujących się wzornictwem z przedsiębiorcami i użytkownikami jest szansą na synergię działań. Pozwoli zbudować szybkie ścieżki dostępu do wiedzy, autorów projektów, badaczy, publicystów, dając efekt promocji i nadzieję na kooperacje na polu biznesu, nauki i edukacji’’ – zauważa Mikołaj Wierszyłłowski.

Twórcy platformy nie zapominają o potencjale związanym z dziedzictwem, zasobami rodzimych muzeów i kolekcjonerów, wiedzy badaczy i publicystów, widząc w nich niewykorzystane możliwości do zwiększenia zainteresowania polskim dizajnem. ‘’Ruszyliśmy pod koniec października, by z każdym kolejnym dniem gromadzić więcej informacji i tworzyć narzędzia pomocne w poruszaniu się w chaotycznej rzeczywistości realnej i wirtualnej’’ – dodaje Prezes SPFP Mikołaj Wierszyłłowski.

 

Projekt otrzymał wsparcie z programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych” Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.